info@capraconsulting.nl
Capra Consulting

 

Supply Chain

Een goed georganiseerde supply chain is één van de belangrijkste randvoorwaarden voor een goed lopende organisatie.

Het is hierbij niet alleen belangrijk dat de daadwerkelijke processen goed lopen en goed worden vastgelegd. Het is ook van belang dat op diverse aggregatie niveaus continue inzicht is in de voortgang van het proces zodat juiste planning en bijsturing in het proces mogelijk is.

Verder is het met name voor grote organisaties van belang dat alle proces stappen in de supply chain goed op elkaar zijn afgestemd. Hierbij is speciale aandacht nodig voor de integratie met externe partijen, zowel fysiek als ook in de onderlinge informatie en transactie uitwisseling.
 

Andere expertise

Top