info@capraconsulting.nl
Capra Consulting

 

Business Process Outsourcing

Het idee achter Business Proces Outsourcing is eenvoudig, besteed routinematig werk met weinig toegevoegde waarde uit aan een partij die hierin is gespecialiseerd waardoor kosten bespaard kunnen worden. Echter de praktijk is weerbarstig en laat veel voorkomende uitdagingen zien die vragen om specifieke kennis en ervaring om deze adequaat aan te pakken. Veelvoorkomende uitdagingen zijn:

·       Niet volledig duidelijk welk deel van het proces is uitbesteed, en welk deel
        intern blijft;
·       Proces is minden gestandaardiseerd als gedacht, er bestaan (te) veel uitzonderingen;
·       Impact van BPO op de organisatie is groter dan gedacht en raakt meer afdelingen /
        mensen dan initieel voorzien;
·       IT landschap niet toegesneden om BPO te ondersteunen;
·       Weerstand tegen BPO in eigen organisatie is groter dan gedacht;
·       BPO partner heeft moeite om juiste competenties aan te wenden en vast te houden.

In veel gevallen kan een onafhankelijke expert enorm bijdragen om bovengenoemde uitdagingen onder controle te krijgen.
 

Andere expertise

Top