info@capraconsulting.nl
Capra Consulting

  

IT Program Management

Als significante lange termijn doelstellingen gehaald moeten worden is programma management het middel bij uitstek om deze doelstellingen ook daadwerkelijk te realiseren. Hierbij moeten de onderdelen van het programma (de projecten) goed op elkaar worden afgestemd. Even belangrijk is dat het programma goed afgestemd is op de hogere bedrijfsdoestellingen en met andere programma’s (indien van toepassing).

Tijdens de uitvoering van het programma is continu monitoring en rapportage over de projecten en voortgang van het behalen van de programma doelstellingen van groot belang en dienen alle stakeholders op de hoogte gehouden te worden. Daarnaast is tijdige bijsturing belangrijk, dit zonder te veel details van de onderlinge projecten te raken.
 

Andere expertise 

Top