info@capraconsulting.nl
Capra Consulting

  

Change Management

Projecten (dus ook IT projecten) veroorzaken veranderingen in het dagelijks werk van mensen. Deze veranderingen moeten goed gemanaged worden. Dit wordt vaak als soft en ongrijpbaar gezien, maar is in feite heel concreet.

 Veranderingen moeten goed in kaart worden gebracht en afgestemd zijn met alle relevante stake-holders. Daarna zijn voor (eind) gebruikers) de volgende zaken van belang:
-        Inzicht wat er gaat veranderen
-        Training in het nieuwe proces
-        Begeleiding tijdens de verandering

Het opzetten en uitvoeren van een concreet stappenplan zorgt voor een zo groot mogelijke acceptatie van veranderingen door de organisatie.
 

Andere expertise 

Top