info@capraconsulting.nl
Capra Consulting

 

IT Project Management

 Integraal project management is cruciaal voor het succesvol uitvoeren van projecten. Dit houd in dat alle aspecten van een project de juiste aandacht krijgt. Uiteraard is de focus verschillend per project fase.

De project manager schept de randvoorwaarden voor alle stakeholders om het project succesvol af te kunnen sluiten. Hierbij worden continue de risico’s van het project in kaart gebracht en gemonitord. Uiteraard wordt ook continu voortgang gemeten zodat tijdig gerapporteerd en bijgestuurd kan worden.
 

Andere expertise

Top